אמנים > תמיר שר

  • אודות
  • תערוכות נבחרות
  • קורות חיים

נולד 1966, חי ועובד בתל אביב

שר, מתמקד בשנים האחרונות ביחסי צילום ציור ופיסול תוך גישור על פרקטיקות נהוגות מתקופות שונות ויוצר חיבורים והקשרים בין תולדות האמנות לבין העידן המקוון. לעבודותיו שפה עיתונאית מחד ומאפיינים קולאז'ם ציוריים מאידך. שר מציג צילומים מטופלים המושתתים על מקבץ חומרי ארכיון על בסיסם הוא משכתב מרפרר וגוזר לאינסוף. הוא מערער על ההנחות המקובלות של קידמה, רצפים ליניארים, שברים היסטוריים והתקדמות טכנולוגיות. תחת זאת, קושר שר תקופות ואסכולות באמנות עם מגוון טכנולוגיות ומחלץ מן הדימוי המוכר והטעון אלמנט עצמאי. מהלך זה, בורא את הדימוי מחדש כאובייקט האוצר בתוכו עולם ומלואו ובכך מסיט את המיקוד בו אל עבר ערכים אנושיים אוניברסאלים.

http://www.tamirsher.com/

|Handstand 2013, Archival pigment print, 80x50 cm|The couple 2013, Archival pigment print, 80x53 cm|Women 2014, Archival pigment print, 250x150 cm|BOX 2014, Archival pigment print, 80x80 cm|The Opera singer 2014, Archival pigment print, 80x80 cm|Mali  2014, Archival pigment print, 90x90 cm|Olive 2014, Archival pigment print, 90x90 cm|Untitled (from Creases), 2012, Archival pigment print, 60x40 cm|Lee 2012,  Archival pigment print, 90x60 cm|Clips  2013, Archival pigment print, 80x50 cm|Jeraldinio,  (from masters on 45s) 2011, Archival pigment print, 80x80 cm|One of those Houses 2012, Archival pigment print, 90x60 cm
Handstand 2013, Archival pigment print, 80x50 cm
The couple 2013, Archival pigment print, 80x53 cm
Women 2014, Archival pigment print, 250x150 cm
BOX 2014, Archival pigment print, 80x80 cm
The Opera singer 2014, Archival pigment print, 80x80 cm
Mali 2014, Archival pigment print, 90x90 cm
Olive 2014, Archival pigment print, 90x90 cm
Untitled (from Creases), 2012, Archival pigment print, 60x40 cm
Lee 2012, Archival pigment print, 90x60 cm
Clips 2013, Archival pigment print, 80x50 cm
Jeraldinio, (from masters on 45s) 2011, Archival pigment print, 80x80 cm
One of those Houses 2012, Archival pigment print, 90x60 cm