אמנים > אוהד מטלון

  • אודות
  • תערוכות נבחרות
  • קורות חיים

בשנים האחרונות העשייה הצילומית של מטלון עוסקת בנסיון לחשוב מחדש על אופני הצפייה בצילום והתצוגה שלו, מתוך כוונה לייצר חוויות שיעמתו את הצופה עם המקום הפגיע והמעורער של הדימוי הצילומי העכשווי ומעמדו האונטולוגי המורכב, במקביל לערעור והרהור על מעמדו של הצילום האמנותי כסחורה.

נדבך מרכזי נוסף בעשייתו של מטלון הוא הדיאלוג עם מדיומים נוספים ובעיקר פיסול ופרפורמנס תוך ניצול של האפשרויות הדיגיטליות על מנת להרחיב את טווח הפעולות אשר עושה עבור הצילומים. מחוות פיסוליות, רישומיות, משחקיות, פרפורמטיביות, טקסטואליות המתרחשות לפני או במהלך הצילום נתמכות באמצעות עיבודי מחשב, כדי לחבר בין מספר מחוות כאלו, להמשיך אותן ו\או לשנות אותן.

www.ohadmatalon.com

|Untitled 2013, archival inkjet print, variable dimensions|Untitled 2012, archival inkjet print, 60x90|Untitled 2012, archival inkjet print, 60x90|Untitled 2012, archival inkjet print, variable dimensions|(trees panorama) Untitled 2011, archival inkjet print, 70x180|Untitled 2009, archival ink jet print, 90x90|Grid 2010, archival inkjet print, 70x105|Untitled (sugar cubes) 2010, archival inkjet print, 70x105|Tree Top 2009, archival inkjet print, 30x45|Georgian House 2009, archival inkjet print, 40x50|Georgian House (kitchen) 2009, archival inkjet print, 40x50|8.18 Degrees x 22 2010, Positive Negative Still Projection, 60x75 or 110x140|Olive Tree 2010, Positive Negative Still Projection, 60x75 or 110x140|King Hussein Palace (front) 2010, Positive Negative Still Projection, 60x75 or 110x140|Bet Shemesh 2003, C-Print|Hoffman Family 2004, C-Print, 120x150cm|Avshalom 2011, C-Print, 120x150|Fire Inscription Ceremony #1 2004, C-Print, 150x200cm|Fire Inscription Ceremony #2 2004, C-Print, 150x200cm
Untitled 2013, archival inkjet print, variable dimensions
Untitled 2012, archival inkjet print, 60x90
Untitled 2012, archival inkjet print, 60x90
Untitled 2012, archival inkjet print, variable dimensions
(trees panorama) Untitled 2011, archival inkjet print, 70x180
Untitled 2009, archival ink jet print, 90x90
Grid 2010, archival inkjet print, 70x105
Untitled (sugar cubes) 2010, archival inkjet print, 70x105
Tree Top 2009, archival inkjet print, 30x45
Georgian House 2009, archival inkjet print, 40x50
Georgian House (kitchen) 2009, archival inkjet print, 40x50
8.18 Degrees x 22 2010, Positive Negative Still Projection, 60x75 or 110x140
Olive Tree 2010, Positive Negative Still Projection, 60x75 or 110x140
King Hussein Palace (front) 2010, Positive Negative Still Projection, 60x75 or 110x140
Bet Shemesh 2003, C-Print
Hoffman Family 2004, C-Print, 120x150cm
Avshalom 2011, C-Print, 120x150
Fire Inscription Ceremony #1 2004, C-Print, 150x200cm
Fire Inscription Ceremony #2 2004, C-Print, 150x200cm